مقالات کتابخوانی

جلسه نقد کتاب ساری  سبز در کرج برگزار شد

مقالات - کتابخوانی

جلسه نقد کتاب ساری سبز در کرج برگزار شد

جلسه نقد کتاب ساری سبز با حضور مترجم کتاب در آکادمی پژواک برگزار شد

1
نقد کتاب در کرج

مقالات - کتابخوانی

نقد کتاب در کرج

نقد کتاب گدا در کرج در آکادمی پژواک

3
همخوانی و نقد کتاب نازنین

مقالات - کتابخوانی

همخوانی و نقد کتاب نازنین

جلسه همخوانی و نقد کتاب نازنین اثر داستایوسکی در کرج در آکادمی پژواک

5
همخوانی و نقد کتاب داستانی

مقالات - کتابخوانی

همخوانی و نقد کتاب داستانی

همخوانی و نقد کتاب خاطرات یک آدمکش در کرج در آکادمی پژواک

9
جلسه هشتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

جلسه هشتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

هشتمین جلسه همخوانی و نقد کتاب دنیای سوفی در آکادمی پژواک برگزار شد

11
جلسه هفتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

جلسه هفتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

گزارش جلسه هفتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

1
همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

همخوانی کتاب دنیای سوفی

جلسه پنجم همخوانی کتاب دنیای سوفی در آکادمی پژواک برگزار شد

7
جلسه چهارم همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

مقالات - کتابخوانی

جلسه سوم همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

جلسه دوم همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

جلسه دوم همخوانی کتاب دنیای سوفی

گزارش جلسه دوم همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

3
بحث آزاد انگلیسی (free discussion)  چیست؟

مقالات - کتابخوانی

بحث آزاد انگلیسی (free discussion) چیست؟

بحث آزاد انگلیسی (free discussion) چیست؟

3
سی‌امین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فراخوان داد

مقالات - کتابخوانی

سی‌امین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فراخوان داد

سی‌امین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فراخوان داد

1
برگزاری دوره همخوانی و نقد کتاب دنیای سوفی در کرج

مقالات - کتابخوانی

کتابخانه مجلس 4000 جلد کتاب از نمایشگاه کتاب تهران خریداری کرد

مقالات - کتابخوانی

کتابخانه مجلس 4000 جلد کتاب از نمایشگاه کتاب تهران خریداری کرد

کتابخانه مجلس 4000 جلد کتاب از نمایشگاه کتاب تهران خریداری کرد

0
معرفی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

معرفی کتاب دنیای سوفی

معرفی کتاب دنیای سوفی

1
چرا باید در جلسات همخوانی کتاب شرکت کنیم؟

مقالات - کتابخوانی

چرا باید در جلسات همخوانی کتاب شرکت کنیم؟

چرا باید در جلسات همخوانی کتاب شرکت کنیم؟ همخوانی کتاب کرج

8
نقد کتاب در جلسات همخوانی کتاب چگونه انجام می شود؟

مقالات - کتابخوانی

جلسات همخوانی کتاب چگونه برگزار می شود؟

مقالات - کتابخوانی

جلسات همخوانی کتاب چگونه برگزار می شود؟

جلسات همخوانی کتاب در کرج چگونه برگزار می شود؟

7
فوائد همخوانی کتاب

مقالات - کتابخوانی

نقد کتاب

مقالات - کتابخوانی

نقد کتاب

چگونه یک کتاب را نقد کنیم

3
همخوانی کتاب

مقالات - کتابخوانی

همخوانی کتاب

برگزاری جلسات همخوانی و نقد کتاب در کرج

28