مقالات کتابخوانی

جلسه هشتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

جلسه هشتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

هشتمین جلسه همخوانی و نقد کتاب دنیای سوفی در آکادمی پژواک برگزار شد

9
جلسه هفتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

جلسه هفتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

گزارش جلسه هفتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

1
همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

همخوانی کتاب دنیای سوفی

جلسه پنجم همخوانی کتاب دنیای سوفی در آکادمی پژواک برگزار شد

7
جلسه چهارم همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

مقالات - کتابخوانی

جلسه سوم همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

جلسه دوم همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

جلسه دوم همخوانی کتاب دنیای سوفی

گزارش جلسه دوم همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

3
بحث آزاد انگلیسی (free discussion)  چیست؟

مقالات - کتابخوانی

بحث آزاد انگلیسی (free discussion) چیست؟

بحث آزاد انگلیسی (free discussion) چیست؟

1
سی‌امین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فراخوان داد

مقالات - کتابخوانی

سی‌امین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فراخوان داد

سی‌امین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران فراخوان داد

0
برگزاری دوره همخوانی و نقد کتاب دنیای سوفی در کرج

مقالات - کتابخوانی

کتابخانه مجلس 4000 جلد کتاب از نمایشگاه کتاب تهران خریداری کرد

مقالات - کتابخوانی

کتابخانه مجلس 4000 جلد کتاب از نمایشگاه کتاب تهران خریداری کرد

کتابخانه مجلس 4000 جلد کتاب از نمایشگاه کتاب تهران خریداری کرد

0
معرفی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

معرفی کتاب دنیای سوفی

معرفی کتاب دنیای سوفی

1
چرا باید در جلسات همخوانی کتاب شرکت کنیم؟

مقالات - کتابخوانی

چرا باید در جلسات همخوانی کتاب شرکت کنیم؟

چرا باید در جلسات همخوانی کتاب شرکت کنیم؟ همخوانی کتاب کرج

2
نقد کتاب در جلسات همخوانی کتاب چگونه انجام می شود؟

مقالات - کتابخوانی

جلسات همخوانی کتاب چگونه برگزار می شود؟

مقالات - کتابخوانی

جلسات همخوانی کتاب چگونه برگزار می شود؟

جلسات همخوانی کتاب در کرج چگونه برگزار می شود؟

4
فوائد همخوانی کتاب

مقالات - کتابخوانی

نقد کتاب

مقالات - کتابخوانی

نقد کتاب

چگونه یک کتاب را نقد کنیم

3
همخوانی کتاب

مقالات - کتابخوانی

همخوانی کتاب

برگزاری جلسات همخوانی و نقد کتاب در کرج

1