داستان نویسی (2)

مقالات - داستان نویسی

داستان نویسی (2)

داستان نویسی کرج

54
داستان نویسی (1)

مقالات - داستان نویسی

داستان نویسی (1)

داستان نویسی کرج

67
نقد کتاب افسانه ای برای وقتی دیگر

مقالات - کتابخوانی

نقد کتاب افسانه ای برای وقتی دیگر

نقد کتاب نمایش افسانه ای برای وقتی دیگر با حضور اصغر نوری در آکادمی پژواک کرج

0
حافظ خوانی در کرج

مقالات - شعر خوانی

حافظ خوانی در کرج

حافظ خوانی در کرج در خانه باغ فاتح

3
همخوانی و نقد کتاب غیرداستانی

مقالات - کتابخوانی

همخوانی و نقد کتاب غیرداستانی

کتابخوانی و همخوانی کتاب در آکادمی پژواک کرج

0
همخوانی و نقد کتاب شهر موسیقی دان های سپید

مقالات - کتابخوانی

همخوانی و نقد کتاب شهر موسیقی دان های سپید

همخوانی و نقد کتاب شهر موسیقی دان های سپید اثر بختیار علی در آکادمی پژواک کرج

1
همخوانی و نقد کتاب کلکسیونر

مقالات - کتابخوانی

همخوانی و نقد کتاب کلکسیونر

همخوانی و نقد کتاب کلکسیونر در آکادمی پژواک کرج

1
نقد فیلم کرج

مقالات - اخبار

نقد فیلم کرج

نمایش و نقد فیلم جهان با من برقص در کرج

4
نقد کتاب

مقالات - کتابخوانی

نقد کتاب

نقد کتاب کتاب برخورد تمدن ها سر آسانسوری در پیاتزا ویتوریو در آکادمی پژواک

2
نمایشنامه خوانی

مقالات - نمایشنامه خوانی

نمایشنامه خوانی

متن نمایشنامه خوانی

117
همخوانی و نقد کتاب مرغابی وحشی

مقالات - کتابخوانی

جلسه نقد کتاب ساری  سبز در کرج برگزار شد

مقالات - کتابخوانی

جلسه نقد کتاب ساری سبز در کرج برگزار شد

جلسه نقد کتاب ساری سبز با حضور مترجم کتاب در آکادمی پژواک برگزار شد

2
نقد کتاب در کرج

مقالات - کتابخوانی

نقد کتاب در کرج

نقد کتاب گدا در کرج در آکادمی پژواک

8
حافظ خوانی در کرج

مقالات - شعر خوانی

حافظ خوانی در کرج

برگزاری کارگاه حافظ معاصر در آکادمی پژواک

6
همخوانی و نقد کتاب نازنین

مقالات - کتابخوانی

همخوانی و نقد کتاب نازنین

جلسه همخوانی و نقد کتاب نازنین اثر داستایوسکی در کرج در آکادمی پژواک

13
همخوانی و نقد کتاب داستانی

مقالات - کتابخوانی

همخوانی و نقد کتاب داستانی

همخوانی و نقد کتاب خاطرات یک آدمکش در کرج در آکادمی پژواک

22
جلسه هشتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

جلسه هشتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

هشتمین جلسه همخوانی و نقد کتاب دنیای سوفی در آکادمی پژواک برگزار شد

13
جلسه هفتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

جلسه هفتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

گزارش جلسه هفتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

1
عطار خوانی در کرج

مقالات - شعر خوانی

خبر زدگی

مقالات - اخبار

خبر زدگی

9 راهکار برای ترک عادت دنبال کردن اخبار غیر مهم

3
همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

همخوانی کتاب دنیای سوفی

جلسه پنجم همخوانی کتاب دنیای سوفی در آکادمی پژواک برگزار شد

7
جلسه چهارم همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

مقالات - کتابخوانی

جلسه سوم همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

جلسه دوم همخوانی کتاب دنیای سوفی

مقالات - کتابخوانی

جلسه دوم همخوانی کتاب دنیای سوفی

گزارش جلسه دوم همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج

3
بحث آزاد انگلیسی (free discussion)  چیست؟

مقالات - کتابخوانی

بحث آزاد انگلیسی (free discussion) چیست؟

بحث آزاد انگلیسی (free discussion) چیست؟

6
برگزاری دوره همخوانی و نقد کتاب دنیای سوفی در کرج

مقالات - کتابخوانی

چرا باید در جلسات همخوانی کتاب شرکت کنیم؟

مقالات - کتابخوانی

چرا باید در جلسات همخوانی کتاب شرکت کنیم؟

چرا باید در جلسات همخوانی کتاب شرکت کنیم؟ همخوانی کتاب کرج

12
فلسفه برای کودکان چیست؟

مقالات - فلسفه برای کودک

فلسفه برای کودکان چیست؟

فلسفه برای کودکان چیست؟

7
نقد کتاب در جلسات همخوانی کتاب چگونه انجام می شود؟

مقالات - کتابخوانی

جلسات همخوانی کتاب چگونه برگزار می شود؟

مقالات - کتابخوانی

جلسات همخوانی کتاب چگونه برگزار می شود؟

جلسات همخوانی کتاب در کرج چگونه برگزار می شود؟

9
فوائد همخوانی کتاب

مقالات - کتابخوانی

نقد کتاب

مقالات - کتابخوانی

نقد کتاب

چگونه یک کتاب را نقد کنیم

4