بازخوانی چهل قانون عشق

بازخوانی چهل قانون عشق در آموزه های شمس تبریزی

بازخوانی چهل قانون عشق در آموزه های شمس تبریزی


موسسه پژواک فرهنگ و هنر البرز (آکادمی پژواک)  برگزار می کند:

بازخوانی چهل قانون عشق 

در آموزه های شمس تبریزی

در کتاب «ملت عشق» اثر الیف شافاک

 

عشق چیست؟

عشق از نگاه شمس 

عشق مجازی و عشق حقیقی
 

 

 

دوره بازخوانی چهل قانون عشق:

روزهای چهارشنبه ساعت 19:30 در آکادمی پژواک

استاد: آقای دکتر ناصر احمد زاده 

(دکترای ادبیات عرفانی)

 

برای ثبت نام در این دوره  با شماره  09105609831  تماس یا از طریق واستپ اقدام کنید.

 

 

نظرات کاربران