نمایشنامه خوانی

نمایشنامه خوانی نمایشنامه خوانی کرج تئاتر کرج

شکل گیری نمایشنامه خوانی در ایران و اروپا


نمایشنامه خوانی، خواندن یک متن دراماتیک در مقابل تماشگران است. اهمیت نمایشنامه خوانی در ایجاد برگزاری بصورت زنده است. یعنی برقراری ارتباط دیداری و از راه مبادله دو دیدگاه جدا نشده تئاتر، موقعیت دراماتیکی شکل میگیرد.

 

 

 

نمایشنامه خوانی به زودی در آکادمی پژواک در شهر کرج برگزار می گردد.

 

علت بوجود آمدن نمایشنامه خوانی در اروپا این بود که نویسندگان بعد از نوشتن نمایشنامه خود به دنبال یافتن عوامل ساخت تئاتر بودن نمایشنامه نویسان هر چند وقت یکبار در آمفی تئاتری که کارگردان و تهیه کننده  در آن بودند نمایشنامه های خود را برای آنان قرائت می کردند تا اگر مورد پسند آنان واقغ شد نمایشنامه را از آنان خریداری کنند.

 

 

قرائت متن نمایشنامه خرده جنایت های زناشویی در آکادمی پژواک

 

نمایشنامه خوانی، خواندن یک متن دراماتیک در مقابل تماشگران است. اهمیت نمایشنامه خوانی در ایجاد برگزاری بصورت زنده است. یعنی برقراری ارتباط دیداری و از راه مبادله دو دیدگاه جدا نشده تئاتر، موقعیت دراماتیکی شکل میگیرد.

 

 

 

نمایشنامه خوانی به زودی در آکادمی پژواک در شهر کرج برگزار می گردد.

 

علت بوجود آمدن نمایشنامه خوانی در اروپا این بود که نویسندگان بعد از نوشتن نمایشنامه خود به دنبال یافتن عوامل ساخت تئاتر بودن نمایشنامه نویسان هر چند وقت یکبار در آمفی تئاتری که کارگردان و تهیه کننده  در آن بودند نمایشنامه های خود را برای آنان قرائت می کردند تا اگر مورد پسند آنان واقغ شد نمایشنامه را از آنان خریداری کنند.

 

 

قرائت متن نمایشنامه خرده جنایت های زناشویی در آکادمی پژواک

 

 

اروپاییان نمایشنامه خوانی را در مقایل تماشاگران انجام میدادند بدین ترتیب که بر روی صحنه با اَکت مناسب و نزدیک به احرای اصلی از روی کاغذ، نمایشنامه را برای حضار میخواندند

 

 

گروه های جوان در ایران به نمایشنامه خوانی رغبت بیشتری دارند چرا که یافتن عوامل تولید و روی صحنه بردن که یک اثر هرینه های بسیاری دارد و گروهی که تمکن کافی برای به صحنه بردن اثر خود ندارند از نمایشنامه خوانی برای به این شیوه روی می آورند

اروپاییان نمایشنامه خوانی را در مقایل تماشاگران انجام میدادند بدین ترتیب که بر روی صحنه با اَکت مناسب و نزدیک به احرای اصلی از روی کاغذ، نمایشنامه را برای حضار میخواندند

 

 

گروه های جوان در ایران به نمایشنامه خوانی رغبت بیشتری دارند چرا که یافتن عوامل تولید و روی صحنه بردن که یک اثر هرینه های بسیاری دارد و گروهی که تمکن کافی برای به صحنه بردن اثر خود ندارند از نمایشنامه خوانی برای به این شیوه روی می آورند

نظرات کاربران