فلسفه برای کودکان چیست؟

فلسفه برای کودکان چیست؟

فلسفه برای کودکان چیست؟


فلسفه برای کودکان چیست؟

این روز ها مردم سراسر جهان به پی برده اند که بخش وسیعی از قابلیت ها، مهارت های تفکر و مهارت های پایه ای برای مهیا ساختن کودکان و دانش آموزان برای آینده مورد نیاز است. برای رسیدن به این مهم کودکان و دانش آموزان باید آگاهی شان را از خود به عنوان متفکران و یادگیرندگان توسعه دهند. راهکارهایی برای تفکر موثر تمرین کنند و روش تفکر خود را که در طول حیات خوذ به آن نیاز دارند گسترش دهند. چرا که اندیشه و تفکر نقطه آغازین هر گونه تولید و ساخت و سازی در عالم انسانی است.

آموزش مهارت های تفکر به سال های آخر دهه 1960 باز می گردد، زمانیکه پروفسور لیمن در دانشگاه کلمبیا در رشته فلسفه تدریس می کرد به این نتیجه رسید که دانشجویان او فاقد قدرت داوری و تمیز و استدلال هستند. او پس مدتی شد برای تقویت قدرت تفکر دانشجویان باید از سال ها پیش اقدامی صورت میگرفته بود و اکنون یسیار دیر شده است. تقویت این توانایی می بایست در دوران کودکی این دانشجویان انجام می گرفت. یعنی زمانیکه این دانشجویان در دوران کودکی و نوجوانی بودند باید یک سری دروس و دوره های خاص در زمینه تفکر انتقادی یا حل کساله یا مهارت دیگری که به منطق صوری و غیر صوری مربوط است را آغاز می کردند، در نتیجه با تاکید بر پرورش و رشد تفکر از زمان کودکی برنامه و دوره های فلسفه برای کودکان را بنیان نهاد.

در چند سال اخیر وزارت آموزش و پروش در ایران با درک اهمیت موضوع تفکر با درک اهمیت موضوع تفکر، گام هایی را به این منظور برداشته و تدابیری را اتخاذ کرده است، و به پرورش تفکر و تعقل پرداختند که سر فصل های آن عبارت بود از : تخیل، حل مساله، تفکر سیستمی، پرسشگری، تفکر انتقادی، ابداع و خلاقیت، تفکر سیستمی، پرسشگری، کاوشگری، هدایت مشاهدات، تحلیل قضاوت بر اساس شواهد، تصمیم گیزی، قضاوت بر اساس نظام معیار تامل در خود و خود ارزیابی.

متخصصان آموزش و پرورش معتقدند که با حذف موانع از محیط های آموزشی که دانش آموزان را از فکر کردن باز می دارد، میتوان به آم ها کمک کرد تا با یادگیری همراه با تفکر وقت بیشتری را صرف کنند. تحقیقات گوناگون نشان می دهند، با آموزش های مناسب می توان زمینه رشد و شکوفایی این ویژگی های منحضر به فرد آدمی را ارتقا بخشید. ناتوانی نظام آموزشی سنتی در تربیت انسان های متفکر،مخترع و مبدع که قابلیت مواجهه با مسائل و مشکلات دنیای مدرن را داشته باشند، باعث شد تا علامندی به برنامه های درسی که بتواند کودکانی متفکر، خلاق، نقاد پرورش دهد، افزایش یابد به شکلی که رویکرد تربیتی جدید این گونه برنامه ها جایگاه والایی پیدا نموده اند تا آنجا که در اواخر قرن بیستم نهضت های تربیتی متعدد و متنوعی از جمله آموزش تفکر خلاق، آموزش تفکر انتقادی آموزش شتاب شناختی، برنامه درسی فکورانه، آموزش مهارت حل مسئله و همچنین برنامه فلسفه برای کودک رواج یاید.

بر خلاف تاکید زیاد در متن های بالادستی آموزش و پرورش ابران همچنان دانش آموران به گونه ای آموزش می بینند که بدون توجه به چگونگی ارائه مطالب و بدون تفکر، برای بدست آوردن نمره بالاتر مطالب را می آموزندو این نوع آموزش و یادگیری برای انجام یک کار متفکرانه بی فایده است. روش های سنتی آموزش و پرورش با ساختار انعطاف ناپذیر و محدودیت زیادی که برای دانش آموزان قائل می شود و با تکیه بر انتقال معلومات و محفوظات امکان هر گونه رشد فکری، ابتکار و اکتشاف را از یاد گیرنده سلب می کند.

در دوره های فلسفه برای کودک در کرج تلاش می شود کودکان و دانش آموزانی  با قدرت تخیل، قدرت حل مساله، روح پرسشگری، مبدع و خلاق دارای تفکر خلاق، تفکر سیستمی و انتقادی و  روحیه کاوشگری تربیت نماید

 

 

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید