شعر خوانی کرج

برنامه جلسات شعر خوانی کرج

برنامه جلسات شعر خوانی در کرج در آکادمی پژواک


نشست های هفتگی کتابخوانی و شعر خوانی در کرج به میزبانی آکادمی پژواک برگزار می شود

 

 

برنامه جلسات شعر خوانی در کرج در آکادمی پژواک

 

نشست های هفتگی

 همخوانی و نقد کتاب های داستانی ادبیات فارسی در کرج

همخوانی و نقد کتاب های داستانی ادبیات جهان در کرج

همخوانی و نقد کتاب های غیر داستانی در کرج

همخوانی متون کهن ادبیات فارسی در کرج

شاهنامه خوانی در کرج

 مثنوی خوانی در کرج

عطار خوانی در کرج : شناخت عشق و عرفان در محضر عطار نیشابوری

سعدی خوانیدر کرج :  خوانش و شرح بوستان و گلستان سعدی

حافظ خوانی در کرج: آشنایی با زندگی و عرفان و شرح غزل های برگزیده حافظ

آموزه های شمس تبریزی در کرج : بازخوانی چهل قانون عشق

خیام خوانی در کرج: شرح و تفسیر رباعیات خیام

خوانش و نقد شعر شاعران معاصر در کرج

مسابقه و جلسات مشاعره در کرج

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید