نقد کتاب از چشم های شما می ترسم

نقد کتاب از چشم های شما می ترسم در کرج

نقد کتاب از چشم های شما می ترسم اثر فرخنده حاجی زاده


مشخصات کتاب از چشم های شما می ترسم:
از چشمهای شما میترسم 
فرخنده حاجی زاده 
نشر ویستار
داستانهای فارسی 
قرن چهاردهم 
220صفحه

«چیزی برای گفتن؟ نه، کلمه‌ها ضعیف‌اند. نگاهش می‌کنی. لبخند می‌زند و گم می‌شوی میان چهره‌ای که رنگش را می‌دهد به سفیدی قندان روی میز. صدای دانگ، دانگ، دانگ... می‌پیچد توی سرت...»

کودکی‌اش با موسیقی و شعر و داستان همراه بود و همین می‌شود،خالقِ «از چشم‌های شما می‌ترسم» که هم موسیقی می‌داند هم شعر را می‌فهمد و هم داستان گویی را بلد است. آدم‌های قصه‌هایش اغلب یا خودش هستند یا آرزوهایش و قصه‌هایی که بر پایه‌ی روابط حسی شکل می‌گیرند.

فرخنده حاجی زاده ( متولد1331) زاده‌ی بافت، به واسطه‌ی داشتن مادربزرگی جسور و شجاع،تابستان‌ها به شهر می‌آید و از انگشت شمار دخترانی است که در روستا تحصیل می‌کنند. در همین حین سیزده ساله‌ای که پای سفره‌ی عقدی می‌نشیند با مردی دو برابر سنش و به واسطه‌ی نظامی بودن وی، از بافت به رفسنجان و بعد به آذربایجان کوچ می‌کند. در چهارده سالگی مادر شدن را می‌چشد... ادامه‌ی تحصیل داده، دانشگاه پذیرفته شده، به تهران آمده و در کارگاههای قصه و شعر دکتر #رضا_براهنی و #هوشنگ_ابتهاج شرکت می‌کند... تا مسئولیت انتشارات ویستار. وی نخستین فردی است که جایزه‌ی بین‌المللی جری‌لیبر برای آزادی نشر از طرف اتحادیه ناشران و انجمن قلم آمریکا در سال 1381 دریافت کرده است.

رمان از چشم‌های شما می‌ترسم، داستان ساده‌ای ندارد. پیچیدگی‌‌ای که زمان در آن پرش دارد و در تاریخِ بی‌تقویمی سیر می‌کند.

از مشتاقعلی شاه و سنگسارش می‌خوانیم تا خواب جنینی مانایِ داستان و بیدار شدنش همچون اصحاب کهف، از آقا محمد خان و تپه‌ای از چشمان مردم کرمان تا کسوف کرمان و...

داستانی از اساطیر و افسانه ها تا واقعیت ها و حقایقی که بر ما گذشته است.

ما جلسه‌ی 48 در تاریخ هجدهم شهریور میزبان خانم حاجی زاده و استاد منوچهر بدیعی بودیم و آموختیم. 

 با همکاری ندای کتاب

جلسات همخوانی و نقد کتاب در آکادمی پژواک روزهای شنبه ساعت 17:00 در محل موسسه (کرج خیابان بهار) برگزار برگزار می گردد.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید