جلسات همخوانی کتاب چگونه برگزار می شود؟

همخوانی کتاب در کرج

جلسات همخوانی کتاب چگونه برگزار می شود؟


جلسات همخوانی کتاب چگونه برگزار می شود؟

 

در مطالب  قبل در خصوص نحوه تشکیل گروه های کتابخوانی و برگزاری جلسات همخوانی کتاب صحبت شد

همچنین از فوائد همخوانی کتاب در مواردی را ذکر کردیم.

در این مطلب قصد داریم نحوه برگزاری جلسات همخوانی کتاب در آکادمی پژواک را بررسی کنیم همینطور شما اگر به دنبال ایجاد گروه کتابخوانی خودتان هستید می توانید ازین روش ها استفاده کنید.

  

بطور کلی سه روش برای برگزاری جلسات وجود دارد.

 

در شیوه اول بعد از انتخاب کتاب و تعیین تعداد جلسات، صفحات یا فصل های کتاب بین افراد شرکت کننده تقسیم می شود و هر شخص باید در جلسه تعیین شده آن فصل یا آن تعداد صفحات معین شده را بطور کامل مطالعه، نوت برداری و خلاصه نویسی و اطلاعاتی مرتبط با آن قسمت از کتاب جمع آوری  کند و پرسش های احتمالی سایر شرکت کننده ها را در نظر بگیرد. با شروع جلسه شخص خلاصه ای از آن فصل از کتاب ارائه میدهد. خلاصه ای که شخص ارائه میدهد باید در بر گیرنده تمامی مفاهیم و نظرات و اتفاقات بخش مربوطه باشد و حد الامکان چیزی نباید از قلم بیوفتد. بعد از ارائه خلاصه شخص اگر سوالی برای حضار پیش آمده باشد می پرسند و جلسه نقد کتاب آغار می شود.

برای ده نفر باهم گروه کتابخوانی تشکیل میدهند و تصمیم میگیرند یک کتاب 100 صفحه ای را طی 10 جلسه همخوانی کنند.

هر فرد 10 صفحه از کتاب را انتخاب و خلاصه میکند و در جلسه تعیین شده ارائه میدهد.

 

جلسات همخوانی کتاب در کرج به میزبانی آکادمی پژواک برگزار می گردد.

 

در روش نیز بعد از انتخاب کتاب و  مشخص شدن تعداد جلسات و معین می گردد و توافق میگردد که در هر جلسه تعداد صفحات مشخصی خوانده شود. در همخوانی به این روش دو حالت پیش میاد: اول اینکه فقط شخص یا اشخاص داوطلب که آمادگی بیشتری دارند یا صدای واضح و  گیرا تری دارند خوانش را انجام دهند یا همه نفرات شرکت کننده در خوانش شرکت کنند.

که در آکادمی پؤواک در مورد تمامی این کارها از شرکت کنندگان نظر خواهی خواهد شد و برنامه طبق نظر اکثریت اجرا می گردد.

در این روش نیز بعد خوانش تعداد مشخص شده از صفحات جلسه نقد کتاب آغاز میشود که در خصوص نقد کتاب میتوانید مطالب مربوط به نقد را مطالعه کنید.

برای مثال در یک گروه ده نفره که قصد مطالعه یک کتاب صد صفحه ای را دارند هر جلسه 10 صفحه از کتاب توسط شخض یا اشخاصی که صدای رساتری دارند انجام میشود یا اینکه  هر شخص یک صفحه از کتاب مورد نطر میخواند.

 

برای شرکت در جلسات همخوانی کتاب کرج  که در آکادمی پژواک برگزار میگردد با شماره های موجود در سایت تماس یا از طریق واتسپ ثبت نام کنید.

 

در روش آخر بعد از مشخص شدن کتاب و تعداد جلست بخشی از صفحات یا فصول  مشخص شده برای هر جلسه توسط خود شرکت کنندگان در  خارج از جلسه خوانده می شود و بخشی از در جلسه و توسط حاضرین خوانده می شود. و بعد از می توان به نقد کل مطالب مشخص شده مشخص شده آن جلسه پرداخت.

 

برای مثال یک گروه ده نفره را در نظر بگیرید که قصد دارند طی 10 جلسه یک کتاب 200 صفحه ای را بخوانند.

در این حالت توافق می شود که برای هر جلسه 10 صقحه از کتاب در منزل توسط افراد خوانده شود و ده صفحه دیگر در جلسه خوانش گروهی انجام شود.

 

 

در آکادمی پژواک بستگی به نوع کتاب و سلیقه شرکت کنندگان  قبل از برگزاری هر دوره در گروه واتسپی که با شرکت کنندگان ساخته می شود در خصوص تمام مسائل مربوط به انتخاب کتاب و خوانش گروهی و روش مطالعه نظر خواهی انجام می گیرد و هر برنامه طبق نظر اکثریت انجام میشود.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید