جلسه هفتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

گزارش جلسه هفتم همخوانی کتاب دنیای سوفی

گزارش جلسه هفتم همخوانی کتاب دنیای سوفی


جلسه هفتم از دوره همخوانی کتاب دنیای سوفی در آکادمی پژواک برگزار شد.

 

در ابتدای این جلسه در خصوص ساعت و سرانه مطالعه در هفته گذشته شرکت کنندگان پرسیده شد، و دلایل اینکه چرا سطح مطالعه پایین است بحث و گفتگو شد. دلایلی از جمله انتخاب های اشتباه، درگیری های روزمره زندگی، راحت طلبی وتنبلی مطرح گردید.

 

سپس پیرامون این پرسش که چرا "انسان امروزی سطح هوشیاری پایینی دارد؟"  بحث و گفنگو شکل گرفت. 

 

بعد از گپ و گفت در خصوص دو پرسش بالا، همخوانی کتاب آغاز شد. خلاصه ای از فصل های سقراط، آتن، افلاطون، کلبه سرگرد، ارسطو با کمک همه شرکت کنندگان ارائه شد و مقرر گردید برای هفته آینده حداقل صد صفحه کتاب بعنوان هدف خوانده شود.

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید