بازخوانی چهل قانون عشق

بازخوانی چهل قانون عشق در آموزه های شمس تبریزی

بازخوانی چهل قانون عشق در آموزه های شمس تبریزی


موسسه پژواک فرهنگ و هنر البرز (آکادمی پژواک)  برگزار می کند:

بازخوانی چهل قانون عشق 

در آموزه های شمس تبریزی

در کتاب «ملت عشق» اثر الیف شافاک

 

عشق چیست؟

عشق از نگاه شمس 

عشق مجازی و عشق حقیقی
 

 

 

دوره بازخوانی چهل قانون عشق:

روزهای چهارشنبه ساعت 19:30 در آکادمی پژواک

استاد: آقای دکتر ناصر احمد زاده 

(دکترای ادبیات عرفانی)

 

برای ثبت نام در این دوره  با شماره  09105609831  تماس یا از طریق واستپ اقدام کنید.

 

 

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید