همخوانی کتاب دنیای سوفی

جلسه پنجم همخوانی کتاب دنیای سوفی در آکادمی پژواک

همخوانی کتاب در آکادمی پژواک برگزار شد


جلسه پنجم از دوره همخوانی و نقد کتاب دنیای سوفی در آکادمی پژواک برگزار شد.

 

در ابتدای این جلسه سوالات مطرح شده در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت:

همه شرکت کنندگان خدای خوبی، خدای بدی، و گرز را در دنیای امروز و به زعم خودشان نام بردند: که از آنها می توان به انسان، خدای درون، سلامتی و شادی و رزق و روزی، آگاهی بعنوان خدای خوبی و دوباره انسان، مسئولیت پذیر نبودن، غم، ناراحتی، مریضی، ناآگاهی و سرمایه داری بعنوان خدای بدی نام برده شد.

 

سپس در خصوص ارزش ها و تعریف ارزش در زندگی صحبت شد. 

خطوط قرمز بعنوان راه شناسایی ارزش ها در زندگی معرفی شد یعنی هر زمان انسان چیزی را بعنوان خط قرمز در نظر می گیرد آن چیز برای شخص ارزش تلقی می شود.

مقرر شد در گروه یک خاطره درباره عبور از خط قرمز هایمان بنویسیم.

گزارش جلسه چهارم همخوانی دنیای سوفی را اینجا بخوانید.

ارزش های مطرح شده در این جلسه:

احترام، علم، آگاهی، مسئولیت پذیری، نجابت، تلاش، حلال خوری، راستگویی، آزار نرساندن، دخالت نکردن، آزادی صلح و آرامش، رعایت حقوق دیگران، فریب ندادن

 

بعنوان تمرین: قرار شد در زندگی شخصی بررسی کنیم که نظام ارزشی از کجا میآید و چگونه کار می کند.

 

و همچنن به چالش کسیدن فرض های ثابت ( و تابوها) در ذهن مان:

برای مثال: هر کسی دروغ  می گوید، انسان بدی است.

این بعنوان یک پیش فرض ثابت در ذهن ما شکل گرفته و باید آن را به چالش بکشیم.

و سوال آخر:

اینکه عنصر های پایه ای زندگی (همانند قطعات لگو) را پیدا کنیم.

 

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید