جلسه سوم همخوانی کتاب دنیای سوفی

همخوانی کتاب کرج

جلسه سوم همخوانی کتاب دنیای سوفی در کرج برگزار شد


جلسه سوم از دوره همخوانی نقد و بررسی کتاب دنیای سوفی در کرج برگزار شد

 

در ابتدای جلسه به پرسش های مطرح شده در هفته قبل پرداخته شد. اولین سوال ویژگی های یک فیلسوف بود که تمامی شرکت کنندگان ویژگی هایی که یک فیلسوف باید داشته باشد را از نقطه نظر شخصی بیان کردند سپس استاد عامری هفت ویژگی را از متن کتاب برای یک فلیسوف ارائه نمودند: 

1- شگفت زدگی  2- سفر به سمت مرزهای کلام و هستی 3- پرداختن به پرسش هایی که می تواند ذهن همه را درگیر کند 4 بدیهی ندیدن دنیا و عادت نکردن به آن 5- دسته بندی متفاوت از ممکن ها و ناممکن ها 6- چشمان فیلسوف همیشه باز و گشاده است 7 فیلسوف در جهان منشا اثر دارد.

 بعد از بحث در خصوص ویژگی های فیسلوف به بررسی متن کتاب و سوالات مطرح شده در فصل دوم پرداخته شد. سوالاتی از قبیل:

1- نامه ای که به دست سوفی رسید چه رنگی بود؟ 

2- مادر سوفی ساعت چند به خانه باز می گشت؟

3- تفاوت ورزش ذهنی و خیال پردازی چیست؟

4- آیا پاسخ های علمی قطعی هستند؟

5- تشابه کار فیلسوف و پلیس چه ایراداتی می تواند داشته باشد؟

6- چه پرسش های فلسفی به ذهن شما می رسد؟

گزارش جلسه دوم همخوانی کتاب دنیای سوفی را اینجا بخوانید.

از مهم ترین نکاتی که در این جلسه به آنها اشاره شد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • باید تصویری که از فلسفه داریم را تغییر دهیم، یعنی سوال ها باید تغییر کنند. به پرسش های ساده جدی تر بپردازیم
  • پرسش های اساسی  label  فلسفی دارند، اما همه فلسفه را در بر نمیگیرند
  • کودکان فیلسوفان بزرگی هستند زیرا با شگفتی به دنیا می نگرند و پرسشگر هستند.
  • دانش ضمنی بواسطه فرهنگ انتقال پیدا می کند.
  • علم دابره کوچکی از دانش است.
  • با ارزیابی مجدد اسطوره هایمان تفاوتی در دیدگاهمان ایجاد می شود و اسطوره های توانمند تری را انتخاب میکنیم
  • مرحله ای که دستاویز و متوسل به اسطوره می شویم از کمبود دانش ما نشات می گیرد
  • تکنولوژی (به معنای ابزار سازی) نقش اسطوره ها را در زندگی کمرنگ می کند. 
  • در بخشی از کتاب فیلسوف نا شناس تلاش می کند با ترفند هایی همچون: اشاره به رفتارهای اطرافیان سوفی و پیش بینی واکنش آنها، پرسش های فلسفی را در نزد سوفی ارزشمند کند
  • در این فرآیند یک مغلطه روی داده است. فیلسوف ناشناس با گفتن یک رفتار و واکنش از پیش مشخص تلاش می کند نوعی دسته بندی ارزشی برای سوفی به وجود آورد

 

 

سپس به همخوانی فصل اساطیر کتاب پرداخته شد. 

برای هفته آینده مقرر شد:

اسطوره های زندگی مان را شناسایی و ویژگی های آنها را بررسی کنیم

خلاصه ای از فصل های خوانده شده کتاب ارائه شود.

 

نکته بسیار مهمی که در این جلسه به آن اشاره شد این بود که تحقیقات متعددی نشان می دهد  با افزابیش سرانه مطالعه تا یک ساعت، زمان انجام کار های دیگرمان نصف می شود!

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید