جلسه دوم همخوانی کتاب دنیای سوفی

گزارش جلسه دوم همخوانی کتاب دنیای سوفی

گزارش جلسه دوم همخوانی کتاب دنیای سوفی


جلسه دوم همخوانی کتاب دنیای سوفی در آکادمی پژواک برگزار شد

در این جلسه ابتدا شرکت کنندگان از میزان مطالعه خود در هفته 
گذشته و راه های افزایش سرانه مطالعه گفتند. همچنین در خصوص استفاده بهینه از زمان راهکار هایی بیان شد
مدیریت استفاده بهینه از زمان با استفاده از اپلیکیشن  ( QUALITY TIME)
اولویت بندی کارها و یادداشت آنها روی کاغذ 
تعریف نموداری بر اساس نیاز ها و لذت ها که بر اساس این نمودار با ایجاد تغییراتی فرصتی برای توانمند سازی هر فرد ایجاد می شود.

"پرسشگر بودن" از دیگر مسائل مورد بحث در این جلسه بود و پیشنهاد شد حد اقل 50 ساعت در مورد موضوعی که دغدغه شخصی ما هست تحقیق کنیم.

 

گزارش جلسه اول دوره همخوانی کتاب دنیای سوفی را میتوانید اینجا بخوانید 

 

جلسه با همخوانی بخش هایی از کلاس ادامه پیدا کرد و زمانی را بابت شنیدن پاسخ و نظرات حاضران در مورد پرسش های کتاب اختصاص داده شد.

در ادامه  راجع به  تعریفی از "فیلسوف"  بحث و ارائه نظر پرداخته شد. 

قرار شد در دفتری بصورت مجزا از هر صفحه کتاب خلاصه ای برداشته و در گروه به اشتراک گذاشته شود

همینطور خلاصه ای از بهترین کتابی که هر کس مطالعه کرده در گروه ارائه دهد ..
 

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید