همخوانی و نقد کتاب کی بود کی بود

همخوانی و نقد کتاب کی بود کی بود در کرج

همخوانی و نقد کتاب کی بود کی بود در آکادمی پژواک


موسسه پژواک فرهنگ و هنر البرز 

سلسله جلسات همخوانی و نقد کتاب غیر داستانی در کرج

به میزبانی آکادمی پژواک

 

همخوانی و نقد کتاب کی بود کی بود

اثر  کرول توریس الیوت آرونسن

ترجمه سما قرایی

همراه با سروش عامری ((کارشناس ارشد فلسفه و منطق))

 

فواید همخوانی کتاب را اینجا بخوانید

 

 

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید