نقد و همخوانی کتاب کرج

همخوانی کتاب فیلسوفی در تعمیرگاه در آکادمی پژواک

همخوانی کتاب فیلسوفی در تعمیرگاه در کرج


همخوانی کتاب در کرج

نقد و همخوانی کتاب فیلسوفی در تعمیرگاه در آکادمی پژواک 

 

در ادامه ساسله نشست های همخوانی و نقد کتاب کتاب فیلسوفی در تعمیرگاه انتخاب شد.

 

جلسه همخوانی و نقد کتاب فیلسوفی در تعمیرگاه در تاریخ هفتم شهریور 1401 در آکادمی پژواک برگزار می گردد.

 

در این نشست ها هر هفته یک کتاب غیر داستانی توسط شرکت کنندگان انتخاب و طی هفته خوانده  می شود و در روز جلسه در مورد کتاب به گفتگو پیرامون کتاب و خوانش بخش هایی از آن می پردازیم.

این جلسات روز های دوشنیه ساعت 20:00 برگزار می شود.

استاد عامری کارشناس ارشد فلسفه و منظق در این جلسات همراه ما هستند.

 

چرا باید در جلسات همخوانی کتاب شرکت کنیم؟

 

برای شرکت در این جلسات با شماره تماس و واتسپ 09105609831 تماس یا از طریق واتسپ پیام بدهید.

 

 

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید